Luzz

Firmowe

Luzz

Firmowe

Luzz

Firmowe

Zabezpiecz majątek firmy!

 

Codzienne funkcjonowanie firmy nie byłoby możliwe bez kosztownych budynków oraz sprzętu. Warto zadbać o ich ubezpieczenie od włamań i zdarzeń losowych.

 

 • Jaki jest zakres ubezpieczenia firmy?

Ubezpieczenie kompleksowo chroni majątek przedsiębiorstwa. Ochroną objęte jest trwałe mienie, czyli np. budynek lub biuro oraz elementy ich wyposażenia oraz majątek ruchomy – który obejmuje sprzęt niezbędny do funkcjonowania firmy.

Polisa chroni przed zdarzeniami losowymi oraz rabunkiem i wandalizmem.

 

 • Czy można dodatkowo zapewnić firmie opiekę prawną?

Dodatkowa polisa zapewnia pomoc ze strony dedykowanego prawnika, który może odpowiedzieć na wszelkie pytania dotyczące działalności, a także służy szybką pomocą w razie nieprzewidzianych sytuacji.

Dodatkowo w ramach ubezpieczenia dostępny jest oddzielny fundusz na zatrudnienie biegłych i rzeczoznawców.

 • Warto dokupić  to ubezpieczenie, w którego zakres wchodzi:
 1. Odpowiedzialność, gdy ubezpieczający lub osoby objęte ubezpieczeniem, zobowiązane są do naprawienia szkody wyrządzonej osobie trzeciej (np. klient przewróci się pod lokalem i  złamie nogę, ponieważ nie było odśnieżone),
 2. Niektóre towarzystwa wypłacają odszkodowania za „rażące niedbalstwo ” np.: pożar spowodowany niewyłączonym żelazkiem.

Urszula Kuźma
(+48) 881 507 907

Potrzebujesz pełnej informacji o ubezpieczeniach, fachowej porady?
Zadzwoń do doradcy!

Zabezpiecz majątek firmy!

 

Codzienne funkcjonowanie firmy nie byłoby możliwe bez kosztownych budynków oraz sprzętu. Warto zadbać o ich ubezpieczenie od włamań i zdarzeń losowych.

 

 • Jaki jest zakres ubezpieczenia firmy?

Ubezpieczenie kompleksowo chroni majątek przedsiębiorstwa. Ochroną objęte jest trwałe mienie, czyli np. budynek lub biuro oraz elementy ich wyposażenia oraz majątek ruchomy – który obejmuje sprzęt niezbędny do funkcjonowania firmy.

Polisa chroni przed zdarzeniami losowymi oraz rabunkiem i wandalizmem.

 

 • Czy można dodatkowo zapewnić firmie opiekę prawną?

Dodatkowa polisa zapewnia pomoc ze strony dedykowanego prawnika, który może odpowiedzieć na wszelkie pytania dotyczące działalności, a także służy szybką pomocą w razie nieprzewidzianych sytuacji.

Dodatkowo w ramach ubezpieczenia dostępny jest oddzielny fundusz na zatrudnienie biegłych i rzeczoznawców.

 • Warto dokupić  to ubezpieczenie, w którego zakres wchodzi:
 1. Odpowiedzialność, gdy ubezpieczający lub osoby objęte ubezpieczeniem, zobowiązane są do naprawienia szkody wyrządzonej osobie trzeciej (np. klient przewróci się pod lokalem i  złamie nogę, ponieważ nie było odśnieżone),
 2. Niektóre towarzystwa wypłacają odszkodowania za „rażące niedbalstwo ” np.: pożar spowodowany niewyłączonym żelazkiem.

Urszula Kuźma
(+48) 881 507 907

Potrzebujesz pełnej informacji o ubezpieczeniach, fachowej porady? Zadzwoń do doradcy!

Zabezpiecz majątek firmy!

 

Codzienne funkcjonowanie firmy nie byłoby możliwe bez kosztownych budynków oraz sprzętu. Warto zadbać o ich ubezpieczenie od włamań i zdarzeń losowych.

 

 • Jaki jest zakres ubezpieczenia firmy?

Ubezpieczenie kompleksowo chroni majątek przedsiębiorstwa. Ochroną objęte jest trwałe mienie, czyli np. budynek lub biuro oraz elementy ich wyposażenia oraz majątek ruchomy – który obejmuje sprzęt niezbędny do funkcjonowania firmy.

Polisa chroni przed zdarzeniami losowymi oraz rabunkiem i wandalizmem.

 

 • Czy można dodatkowo zapewnić firmie opiekę prawną?

Dodatkowa polisa zapewnia pomoc ze strony dedykowanego prawnika, który może odpowiedzieć na wszelkie pytania dotyczące działalności, a także służy szybką pomocą w razie nieprzewidzianych sytuacji.

Dodatkowo w ramach ubezpieczenia dostępny jest oddzielny fundusz na zatrudnienie biegłych i rzeczoznawców.

 • Warto dokupić  to ubezpieczenie, w którego zakres wchodzi:
 1. Odpowiedzialność, gdy ubezpieczający lub osoby objęte ubezpieczeniem, zobowiązane są do naprawienia szkody wyrządzonej osobie trzeciej (np. klient przewróci się pod lokalem i  złamie nogę, ponieważ nie było odśnieżone),
 2. Niektóre towarzystwa wypłacają odszkodowania za „rażące niedbalstwo ” np.: pożar spowodowany niewyłączonym żelazkiem.

Urszula Kuźma

Potrzebujesz pełnej informacji o ubezpieczeniach, fachowej porady?
Zadzwoń do doradcy!

Kontakt

Znajdź Nas! Nas! Nas!

Poniedziałek – Piątek: 10.00 – 18.00

Kontakt

Znajdź Nas! Nas! Nas!

Poniedziałek – Piątek: 10.00 – 18.00

Kontakt

Znajdź Nas! Nas! Nas!

Poniedziałek – Piątek: 10.00 – 18.00