Luzz

Na życie

Luzz

Na życie

Luzz

Na życie

Zadbaj o przyszłość siebie i swoich bliskich!

 

Ubezpieczenie na życie pozwala zabezpieczyć finanse Twoje i Twojej rodziny w razie śmierci, wypadku lub poważnej choroby – w formie bezpośredniej wypłaty lub np. ubezpieczenia kredytu hipotecznego.

 

 • Jakie sytuacje obejmuje ubezpieczenie na życie?

Podstawę ubezpieczenia na życie stanowi zabezpieczenie na wypadek śmierci w wyniku wypadku lub choroby. W tej sytuacji bliscy ubezpieczonego otrzymują wyznaczoną w polisie sumę ubezpieczenia.

Jednak ubezpieczenie na życie może obejmować również inne sytuacje. Ty lub Twoja rodzina możecie otrzymać wypłatę także w przypadku wypadku skutkującego utratą zdrowia, pobytu w szpitalu, czy nawet przy narodzinach dziecka.

 

 • Kto jest uprawniony do odszkodowania?

W zależności od kształtu polisy świadczeniobiorcą możesz być Ty, Twoja rodzina lub Twój małżonek lub życiowy partner.

 

 • Jak działa zabezpieczenie kredytu?

Szczególną (i wymaganą przez kredytodawcę) formą ubezpieczenia na życia jest ubezpieczenie kredytu hipotecznego. Gwarantuje ono, że w przypadku Twojej śmierci hipoteka zostanie zmniejszona lub umorzona, co zmniejszy obciążone dla spadkobierców.

 

Dodatkowo takie zabezpieczenie może uprawniać do wypłaty renty uposażonym (np. dzieciom), w przypadku śmierci ubezpieczonego w wysokości i na okres wskazany w dokumencie ubezpieczenia ASSISATNCE.

 

 • Ubezpieczenie zapewnia ubezpieczonemu i jego bliskim:
 1. Pomoc medyczną (np.: fizjoterapię po porodzie, organizację i pokrycie kosztów wypożyczenia bądź zakupu sprzętu rehabilitacyjnego,
 2. Opiekę nad ludźmi,
 3. Usługi informacyjne (np. informacja medyczna o danym schorzeniu).

Zabezpiecz przyszłość swoich pracowników!

 

Ubezpieczenie grupowe to nie tylko sposób na zapewnienie ochrony pracownikom, ale także czynnik, który zwiększa atrakcyjność pracodawcy.

 

 • Jak działa ubezpieczenie grupowe?

Ubezpieczenie grupowe to świadczenie dostępne dla każdego pracownika (lub współpracownika) danego pracodawcy.

Dzięki jego szczególnemu charakterowi miesięczna składka jest duża niższa, niż w przypadku standardowego ubezpieczenia na życie. Dzięki temu ubezpieczenie grupowe może być czynnikiem zwiększającym atrakcyjność zatrudnienia w danym miejscu.

 

 • Czy ubezpieczenie obejmuje rodzinę pracownika?

Ubezpieczenie grupowe posiada wszystkie opcje dostępne dla ubezpieczenia na życie. Możemy je rozszerzyć o dodatkowe świadczenia, a także objąć nim bliskich, dzięki czemu uzyskamy pieniądze także w przypadku śmierci członka rodziny czy narodzin dziecka.

 

 • Czy pracownik może decydować o zakresie ubezpieczenia?

Potrzeby pracowników są różne, dlatego możliwe są też rozszerzenia. Jednym z nich jest ubezpieczenie Assistance, które zapewnia prywatną opiekę medyczną oraz organizację zabiegów ambulatoryjnych lub procesu rehabilitacji.

Urszula Kuźma
(+48) 881 507 907

Potrzebujesz pełnej informacji o ubezpieczeniach, fachowej porady?
Zadzwoń do doradcy!

Zadbaj o przyszłość siebie i swoich bliskich!

 

Ubezpieczenie na życie pozwala zabezpieczyć finanse Twoje i Twojej rodziny w razie śmierci, wypadku lub poważnej choroby – w formie bezpośredniej wypłaty lub np. ubezpieczenia kredytu hipotecznego.

 

 • Jakie sytuacje obejmuje ubezpieczenie na życie?

Podstawę ubezpieczenia na życie stanowi zabezpieczenie na wypadek śmierci w wyniku wypadku lub choroby. W tej sytuacji bliscy ubezpieczonego otrzymują wyznaczoną w polisie sumę ubezpieczenia.

Jednak ubezpieczenie na życie może obejmować również inne sytuacje. Ty lub Twoja rodzina możecie otrzymać wypłatę także w przypadku wypadku skutkującego utratą zdrowia, pobytu w szpitalu, czy nawet przy narodzinach dziecka.

 

 • Kto jest uprawniony do odszkodowania?

W zależności od kształtu polisy świadczeniobiorcą możesz być Ty, Twoja rodzina lub Twój małżonek lub życiowy partner.

 

 • Jak działa zabezpieczenie kredytu?

Szczególną (i wymaganą przez kredytodawcę) formą ubezpieczenia na życia jest ubezpieczenie kredytu hipotecznego. Gwarantuje ono, że w przypadku Twojej śmierci hipoteka zostanie zmniejszona lub umorzona, co zmniejszy obciążone dla spadkobierców.

 

Dodatkowo takie zabezpieczenie może uprawniać do wypłaty renty uposażonym (np. dzieciom), w przypadku śmierci ubezpieczonego w wysokości i na okres wskazany w dokumencie ubezpieczenia ASSISATNCE.

 

 • Ubezpieczenie zapewnia ubezpieczonemu i jego bliskim:
 1. Pomoc medyczną (np.: fizjoterapię po porodzie, organizację i pokrycie kosztów wypożyczenia bądź zakupu sprzętu rehabilitacyjnego,
 2. Opiekę nad ludźmi,
 3. Usługi informacyjne (np. informacja medyczna o danym schorzeniu).

Zabezpiecz przyszłość swoich pracowników!

 

Ubezpieczenie grupowe to nie tylko sposób na zapewnienie ochrony pracownikom, ale także czynnik, który zwiększa atrakcyjność pracodawcy.

 

 • Jak działa ubezpieczenie grupowe?

Ubezpieczenie grupowe to świadczenie dostępne dla każdego pracownika (lub współpracownika) danego pracodawcy.

Dzięki jego szczególnemu charakterowi miesięczna składka jest duża niższa, niż w przypadku standardowego ubezpieczenia na życie. Dzięki temu ubezpieczenie grupowe może być czynnikiem zwiększającym atrakcyjność zatrudnienia w danym miejscu.

 

 • Czy ubezpieczenie obejmuje rodzinę pracownika?

Ubezpieczenie grupowe posiada wszystkie opcje dostępne dla ubezpieczenia na życie. Możemy je rozszerzyć o dodatkowe świadczenia, a także objąć nim bliskich, dzięki czemu uzyskamy pieniądze także w przypadku śmierci członka rodziny czy narodzin dziecka.

 

 • Czy pracownik może decydować o zakresie ubezpieczenia?

Potrzeby pracowników są różne, dlatego możliwe są też rozszerzenia. Jednym z nich jest ubezpieczenie Assistance, które zapewnia prywatną opiekę medyczną oraz organizację zabiegów ambulatoryjnych lub procesu rehabilitacji.

Urszula Kuźma
(+48) 881 507 907

Potrzebujesz pełnej informacji o ubezpieczeniach, fachowej porady? Zadzwoń do doradcy!

Zadbaj o przyszłość siebie i swoich bliskich!

 

Ubezpieczenie na życie pozwala zabezpieczyć finanse Twoje i Twojej rodziny w razie śmierci, wypadku lub poważnej choroby – w formie bezpośredniej wypłaty lub np. ubezpieczenia kredytu hipotecznego.

 

 • Jakie sytuacje obejmuje ubezpieczenie na życie?

Podstawę ubezpieczenia na życie stanowi zabezpieczenie na wypadek śmierci w wyniku wypadku lub choroby. W tej sytuacji bliscy ubezpieczonego otrzymują wyznaczoną w polisie sumę ubezpieczenia.

Jednak ubezpieczenie na życie może obejmować również inne sytuacje. Ty lub Twoja rodzina możecie otrzymać wypłatę także w przypadku wypadku skutkującego utratą zdrowia, pobytu w szpitalu, czy nawet przy narodzinach dziecka.

 

 • Kto jest uprawniony do odszkodowania?

W zależności od kształtu polisy świadczeniobiorcą możesz być Ty, Twoja rodzina lub Twój małżonek lub życiowy partner.

 

 • Jak działa zabezpieczenie kredytu?

Szczególną (i wymaganą przez kredytodawcę) formą ubezpieczenia na życia jest ubezpieczenie kredytu hipotecznego. Gwarantuje ono, że w przypadku Twojej śmierci hipoteka zostanie zmniejszona lub umorzona, co zmniejszy obciążone dla spadkobierców.

 

Dodatkowo takie zabezpieczenie może uprawniać do wypłaty renty uposażonym (np. dzieciom), w przypadku śmierci ubezpieczonego w wysokości i na okres wskazany w dokumencie ubezpieczenia ASSISATNCE.

 

 • Ubezpieczenie zapewnia ubezpieczonemu i jego bliskim:
 1. Pomoc medyczną (np.: fizjoterapię po porodzie, organizację i pokrycie kosztów wypożyczenia bądź zakupu sprzętu rehabilitacyjnego,
 2. Opiekę nad ludźmi,
 3. Usługi informacyjne (np. informacja medyczna o danym schorzeniu).

Zabezpiecz przyszłość swoich pracowników!

 

Ubezpieczenie grupowe to nie tylko sposób na zapewnienie ochrony pracownikom, ale także czynnik, który zwiększa atrakcyjność pracodawcy.

 

 • Jak działa ubezpieczenie grupowe?

Ubezpieczenie grupowe to świadczenie dostępne dla każdego pracownika (lub współpracownika) danego pracodawcy.

Dzięki jego szczególnemu charakterowi miesięczna składka jest duża niższa, niż w przypadku standardowego ubezpieczenia na życie. Dzięki temu ubezpieczenie grupowe może być czynnikiem zwiększającym atrakcyjność zatrudnienia w danym miejscu.

 

 • Czy ubezpieczenie obejmuje rodzinę pracownika?

Ubezpieczenie grupowe posiada wszystkie opcje dostępne dla ubezpieczenia na życie. Możemy je rozszerzyć o dodatkowe świadczenia, a także objąć nim bliskich, dzięki czemu uzyskamy pieniądze także w przypadku śmierci członka rodziny czy narodzin dziecka.

 

 • Czy pracownik może decydować o zakresie ubezpieczenia?

Potrzeby pracowników są różne, dlatego możliwe są też rozszerzenia. Jednym z nich jest ubezpieczenie Assistance, które zapewnia prywatną opiekę medyczną oraz organizację zabiegów ambulatoryjnych lub procesu rehabilitacji.

Urszula Kuźma

Potrzebujesz pełnej informacji o ubezpieczeniach, fachowej porady?
Zadzwoń do doradcy!

Kontakt

Znajdź Nas! Nas! Nas!

Poniedziałek – Piątek: 10.00 – 18.00

Kontakt

Znajdź Nas! Nas! Nas!

Poniedziałek – Piątek: 10.00 – 18.00

Kontakt

Znajdź Nas! Nas! Nas!

Poniedziałek – Piątek: 10.00 – 18.00