Luzz

Szkolne NNW

Luzz

Szkolne

Bezpieczne dziecko przez
CAŁY ROK! CAŁY ROK! CAŁY ROK!

Ochrona dzieci i młodzieży 50% TANIEJ!
NNW szkolne już od 26 zł ROCZNIE!

Luzz

Szkolne

Bezpieczne dziecko przez
CAŁY ROK! CAŁY ROK! CAŁY ROK!

Ochrona dzieci i młodzieży 50% TANIEJ!
NNW szkolne już od 26 zł ROCZNIE!

Luzz

Szkolne NNW

Luzz

Szkolne

Bezpieczne dziecko przez
cały rok! cały rok! cały rok!

Ochrona dzieci i młodzieży 50% TANIEJ!
NNW szkolne już od 26 zł ROCZNIE!
W tym roku w CUK Ubezpieczenia mamy dla naszych klientów specjalną ofertę NNW szkolnego, którą możesz kupić aż 50% TANIEJ! Ceny pakietów zaczynają się od 26 zł za CAŁY ROK OCHRONY.

 • Ubezpieczenie chroni na wypadek:
 1. Pobytu w szpitalu z powodu nieszczęśliwego wypadku. Towarzystwo wypłaci nawet 150 zł za każdy dzień pobytu w szpitalu. Jeśli np. w wyniku wypadku Twoje dziecko trafiło na 3-dniową obserwację, to otrzymasz aż 450 zł świadczenia, które możesz przeznaczyć na dowolny cel. Takie wsparcie jest gwarantowane już przy najniższym pakiecie (za 26 zł),
 2. Pobytu w szpitalu z powodu choroby. Towarzystwo wypłaci nawet 75 zł za każdy dzień pobytu w szpitalu (od 3 do 10), jeśli w następstwie choroby niezbędna jest hospitalizacja. Świadczenie obowiązuje także wtedy, jeśli u dziecka zdiagnozowano COVID-19 i w związku z tym będzie wymagało leczenia w szpitalu. Takie wsparcie jest gwarantowane już przy pakiecie za 26 zł,
 3. Ugryzienia dziecka przez kleszcza i zdiagnozowanie boreliozy. Towarzystwo wypłaci świadczenie w wysokości do 1 000 zł. Pakiet Kleszcz pokryje koszty wizyt i badań diagnostycznych związanych z ugryzieniem przez kleszcza. (Wariant minimum 4).
 4. Odmrożeń i oparzeń (minimum II stopnia),
 5. Zdiagnozowania wrodzonych wad serca,
 6. Pogryzienia przez psa lub pokąsania, użądlenia przez owady. Za otrzymane pieniądze możesz zarówno kupić niezbędne leki, jak i przeznaczyć je na dowolny cel.

 • Dodatkowo ubezpieczenie zapewni Pani i dziecku:
 1. Zwrot kosztów zakupu protez, aparatów ortopedycznych, a także pokrycie kosztów naprawy okularów lub aparatu słuchowego, które uszkodziły się w trakcie zajęć lekcyjnych,
 2. Pakiet Assistance EDU PLUS, w ramach którego otrzymacie wizytę lekarza, pielęgniarki, dostawę leków do domu. Opiekę domową po hospitalizacji trwającej minimum 7 dni,
 3. Każdy pakiet naszego ubezpieczenia obejmuje także wyczynowe uprawianie sportu! Nie musisz za nie dodatkowo płacić, a dziecko będzie chronione podczas SKS-ów, UKS-ów i zajęć w klubach sportowych. ( Do 20 r.ż).

RODZICU TO TY DECYDUJESZ!

Ubezpieczenie szkolne to ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków chroniące przed skutkami uszkodzenia ciała lub śmierci. Wybierz najlepszą ochronę dla swojego dziecka.

 • Kogo ubezpieczamy?
 1. Dzieci w żłobkach i przedszkolach,
 2. Uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych,
 3. Uczniów szkół specjalnych i sportowych,
 4. Uczniów placówek opiekuńczo-wychowawczych,
 5. Studentów, doktorantów,
 6. Słuchaczy placówek oświatowo – wychowawczych.

 • Dlaczego warto kupić Ubezpieczenie szkolne NNW dla swojego dziecka:
Ubezpieczenie szkolne daje możliwość uzyskania świadczenia m. in. w związku z uszkodzeniem ciała Twojego dziecka w wyniku nieszczęśliwego wypadku, a także za jego pobyt w szpitalu oraz zwrotu kosztów leczenia i rehabilitacji. W ramach każdego wariantu chronimy dzieci i młodzież uprawiające sport, zarówno amatorsko, jak i wyczynowo.

 • Atuty Ubezpieczenia Szkolnego NNW:
 1. Szeroki zakres ochrony zdrowia dzieci i młodzieży do 26 roku życia,
 2. NNW szkolne działa nie tylko w szkole lub na uczelni, ale również poza nimi, także w dni wolne od zajęć,
 3. Wypłata świadczenia w związku z uszkodzeniem ciała lub śmiercią ubezpieczonego, a także za pobyt w szpitalu oraz zwrot kosztów leczenia i rehabilitacji,
 4. Pokrycie wydatków na nabycie protez, a także zakup lub wypożyczenie środków pomocniczych w następstwie nieszczęśliwego wypadku,
 5. Wyczynowe uprawianie sportu objęte jest ochroną w ramach wszystkich pakietów. Ochrona obejmuje zarówno sporty uprawiane na zajęciach szkolnych, jak i pozaszkolnych, a także w ramach przynależności do klubów sportowych i nie tylko.

Pobierz plik Pdf

EDU PLUS InterRisk dla szkół i uczelni na 2021/2022 r.

Pobierz plik Pdf

EDU PLUS InterRisk karta produktu OWU

W tym roku w CUK Ubezpieczenia mamy dla naszych klientów specjalną ofertę NNW szkolnego, którą możesz kupić aż 50% TANIEJ! Ceny pakietów zaczynają się od 26 zł za CAŁY ROK OCHRONY.

 • Ubezpieczenie chroni na wypadek:
 1. Pobytu w szpitalu z powodu nieszczęśliwego wypadku. Towarzystwo wypłaci nawet 150 zł za każdy dzień pobytu w szpitalu. Jeśli np. w wyniku wypadku Twoje dziecko trafiło na 3-dniową obserwację, to otrzymasz aż 450 zł świadczenia, które możesz przeznaczyć na dowolny cel. Takie wsparcie jest gwarantowane już przy najniższym pakiecie (za 26 zł),
 2. Pobytu w szpitalu z powodu choroby. Towarzystwo wypłaci nawet 75 zł za każdy dzień pobytu w szpitalu (od 3 do 10), jeśli w następstwie choroby niezbędna jest hospitalizacja. Świadczenie obowiązuje także wtedy, jeśli u dziecka zdiagnozowano COVID-19 i w związku z tym będzie wymagało leczenia w szpitalu. Takie wsparcie jest gwarantowane już przy pakiecie za 26 zł,
 3. Ugryzienia dziecka przez kleszcza i zdiagnozowanie boreliozy. Towarzystwo wypłaci świadczenie w wysokości do 1 000 zł. Pakiet Kleszcz pokryje koszty wizyt i badań diagnostycznych związanych z ugryzieniem przez kleszcza. (Wariant minimum 4).
 4. Odmrożeń i oparzeń (minimum II stopnia),
 5. Zdiagnozowania wrodzonych wad serca,
 6. Pogryzienia przez psa lub pokąsania, użądlenia przez owady. Za otrzymane pieniądze możesz zarówno kupić niezbędne leki, jak i przeznaczyć je na dowolny cel.

 • Dodatkowo ubezpieczenie zapewni Pani i dziecku:
 1. Zwrot kosztów zakupu protez, aparatów ortopedycznych, a także pokrycie kosztów naprawy okularów lub aparatu słuchowego, które uszkodziły się w trakcie zajęć lekcyjnych,
 2. Pakiet Assistance EDU PLUS, w ramach którego otrzymacie wizytę lekarza, pielęgniarki, dostawę leków do domu. Opiekę domową po hospitalizacji trwającej minimum 7 dni,
 3. Każdy pakiet naszego ubezpieczenia obejmuje także wyczynowe uprawianie sportu! Nie musisz za nie dodatkowo płacić, a dziecko będzie chronione podczas SKS-ów, UKS-ów i zajęć w klubach sportowych. ( Do 20 r.ż).

RODZICU TO TY DECYDUJESZ!

Ubezpieczenie szkolne to ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków chroniące przed skutkami uszkodzenia ciała lub śmierci. Wybierz najlepszą ochronę dla swojego dziecka.

 • Kogo ubezpieczamy?
 1. Dzieci w żłobkach i przedszkolach,
 2. Uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych,
 3. Uczniów szkół specjalnych i sportowych,
 4. Uczniów placówek opiekuńczo-wychowawczych,
 5. Studentów, doktorantów,
 6. Słuchaczy placówek oświatowo – wychowawczych.

 • Dlaczego warto kupić Ubezpieczenie szkolne NNW dla swojego dziecka:
Ubezpieczenie szkolne daje możliwość uzyskania świadczenia m. in. w związku z uszkodzeniem ciała Twojego dziecka w wyniku nieszczęśliwego wypadku, a także za jego pobyt w szpitalu oraz zwrotu kosztów leczenia i rehabilitacji. W ramach każdego wariantu chronimy dzieci i młodzież uprawiające sport, zarówno amatorsko, jak i wyczynowo.

 • Atuty Ubezpieczenia Szkolnego NNW:
 1. Szeroki zakres ochrony zdrowia dzieci i młodzieży do 26 roku życia,
 2. NNW szkolne działa nie tylko w szkole lub na uczelni, ale również poza nimi, także w dni wolne od zajęć,
 3. Wypłata świadczenia w związku z uszkodzeniem ciała lub śmiercią ubezpieczonego, a także za pobyt w szpitalu oraz zwrot kosztów leczenia i rehabilitacji,
 4. Pokrycie wydatków na nabycie protez, a także zakup lub wypożyczenie środków pomocniczych w następstwie nieszczęśliwego wypadku,
 5. Wyczynowe uprawianie sportu objęte jest ochroną w ramach wszystkich pakietów. Ochrona obejmuje zarówno sporty uprawiane na zajęciach szkolnych, jak i pozaszkolnych, a także w ramach przynależności do klubów sportowych i nie tylko.

Pobierz plik Pdf

EDU PLUS InterRisk dla szkół i uczelni na 2021/2022 r.

Pobierz plik Pdf

EDU PLUS InterRisk karta produktu OWU

W tym roku w CUK Ubezpieczenia mamy dla naszych klientów specjalną ofertę NNW szkolnego, którą możesz kupić aż 50% TANIEJ! Ceny pakietów zaczynają się od 26 zł za CAŁY ROK OCHRONY.

 • Ubezpieczenie chroni na wypadek:
 1. Pobytu w szpitalu z powodu nieszczęśliwego wypadku. Towarzystwo wypłaci nawet 150 zł za każdy dzień pobytu w szpitalu. Jeśli np. w wyniku wypadku Twoje dziecko trafiło na 3-dniową obserwację, to otrzymasz aż 450 zł świadczenia, które możesz przeznaczyć na dowolny cel. Takie wsparcie jest gwarantowane już przy najniższym pakiecie (za 26 zł),
 2. Pobytu w szpitalu z powodu choroby. Towarzystwo wypłaci nawet 75 zł za każdy dzień pobytu w szpitalu (od 3 do 10), jeśli w następstwie choroby niezbędna jest hospitalizacja. Świadczenie obowiązuje także wtedy, jeśli u dziecka zdiagnozowano COVID-19 i w związku z tym będzie wymagało leczenia w szpitalu. Takie wsparcie jest gwarantowane już przy pakiecie za 26 zł,
 3. Ugryzienia dziecka przez kleszcza i zdiagnozowanie boreliozy. Towarzystwo wypłaci świadczenie w wysokości do 1 000 zł. Pakiet Kleszcz pokryje koszty wizyt i badań diagnostycznych związanych z ugryzieniem przez kleszcza. (Wariant minimum 4).
 4. Odmrożeń i oparzeń (minimum II stopnia),
 5. Zdiagnozowania wrodzonych wad serca,
 6. Pogryzienia przez psa lub pokąsania, użądlenia przez owady. Za otrzymane pieniądze możesz zarówno kupić niezbędne leki, jak i przeznaczyć je na dowolny cel.

 • Dodatkowo ubezpieczenie zapewni Pani i dziecku:
 1. Zwrot kosztów zakupu protez, aparatów ortopedycznych, a także pokrycie kosztów naprawy okularów lub aparatu słuchowego, które uszkodziły się w trakcie zajęć lekcyjnych,
 2. Pakiet Assistance EDU PLUS, w ramach którego otrzymacie wizytę lekarza, pielęgniarki, dostawę leków do domu. Opiekę domową po hospitalizacji trwającej minimum 7 dni,
 3. Każdy pakiet naszego ubezpieczenia obejmuje także wyczynowe uprawianie sportu! Nie musisz za nie dodatkowo płacić, a dziecko będzie chronione podczas SKS-ów, UKS-ów i zajęć w klubach sportowych. ( Do 20 r.ż).

RODZICU TO TY DECYDUJESZ!

Ubezpieczenie szkolne to ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków chroniące przed skutkami uszkodzenia ciała lub śmierci. Wybierz najlepszą ochronę dla swojego dziecka.

 • Kogo ubezpieczamy?
 1. Dzieci w żłobkach i przedszkolach,
 2. Uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych,
 3. Uczniów szkół specjalnych i sportowych,
 4. Uczniów placówek opiekuńczo-wychowawczych,
 5. Studentów, doktorantów,
 6. Słuchaczy placówek oświatowo – wychowawczych.

 • Dlaczego warto kupić Ubezpieczenie szkolne NNW dla swojego dziecka:
Ubezpieczenie szkolne daje możliwość uzyskania świadczenia m. in. w związku z uszkodzeniem ciała Twojego dziecka w wyniku nieszczęśliwego wypadku, a także za jego pobyt w szpitalu oraz zwrotu kosztów leczenia i rehabilitacji. W ramach każdego wariantu chronimy dzieci i młodzież uprawiające sport, zarówno amatorsko, jak i wyczynowo.

 • Atuty Ubezpieczenia Szkolnego NNW:
 1. Szeroki zakres ochrony zdrowia dzieci i młodzieży do 26 roku życia,
 2. NNW szkolne działa nie tylko w szkole lub na uczelni, ale również poza nimi, także w dni wolne od zajęć,
 3. Wypłata świadczenia w związku z uszkodzeniem ciała lub śmiercią ubezpieczonego, a także za pobyt w szpitalu oraz zwrot kosztów leczenia i rehabilitacji,
 4. Pokrycie wydatków na nabycie protez, a także zakup lub wypożyczenie środków pomocniczych w następstwie nieszczęśliwego wypadku,
 5. Wyczynowe uprawianie sportu objęte jest ochroną w ramach wszystkich pakietów. Ochrona obejmuje zarówno sporty uprawiane na zajęciach szkolnych, jak i pozaszkolnych, a także w ramach przynależności do klubów sportowych i nie tylko.

Pobierz plik Pdf

EDU PLUS InterRisk dla szkół i uczelni na 2021/2022 r.

Pobierz plik Pdf

EDU PLUS InterRisk karta produktu OWU

Kalkulator

Kalkulator NNW dziecka

Zadbaj o bezpieczeństwo swojego dziecka!

Kalkulator

Kalkulator NNW dziecka

Zadbaj o bezpieczeństwo swojego dziecka!

Urszula Kuźma
(+48) 881 507 907

Potrzebujesz pełnej informacji o ubezpieczeniach, fachowej porady?
Zadzwoń do doradcy!

Urszula Kuźma
(+48) 881 507 907

Potrzebujesz pełnej informacji o ubezpieczeniach, fachowej porady? Zadzwoń do doradcy!

Kalkulator NNW dziecka

Zadbaj o bezpieczeństwo swojego dziecka!

Urszula Kuźma

Potrzebujesz pełnej informacji o ubezpieczeniach, fachowej porady?
Zadzwoń do doradcy!

Kontakt

Znajdź Nas! Nas! Nas!

Poniedziałek – Piątek: 10.00 – 18.00

Kontakt

Znajdź Nas! Nas! Nas!

Poniedziałek – Piątek: 10.00 – 18.00

Kontakt

Znajdź Nas! Nas! Nas!

Poniedziałek – Piątek: 10.00 – 18.00